Parthenon temple on the Acropolis in Athens, Greece